Om elektroteknik

Elektroteknik är samlingsnamnet för de kunskaper som tillämpas inom exempelvis elkraftteknik, radar, telekommunikation och elektronik.

Elektroteknik är samlingsnamnet för de kunskaper som tillämpas inom exempelvis elkraftteknik, radar, telekommunikation och elektronik

Enkelt sagt har allt som passar in i elektrotekniken att göra med elektromagnetism och elektricitet. Tidigare var elektrotekniken och datatekniken något som lärdes ut under samma utbildningsgång på universitet och högskolor.

Chalmers i Göteborg

Idag är de tydligt avgränsade och en student läser antingen en utbildning som heter någonting i stil med teknisk fysik och elektroteknik eller datateknik. Den som avslutat sina studier på ett sådant program blir civilingenjör och har mycket goda arbetschanser. Programmet finns på en rad olika universitet och högskolor i landet. Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm är bara ett par i mängden.

KTH i Stockholm

Elektricitet var känt och studerades redan under antiken. Perspektivet på ämnet var då som ett fysiskt begrepp, men längre kom inte grekerna. Det var inte förrän långt senare, på 1800-talet, som några viktiga upptäckter fick fart på kunskapen om elektricitet och elektroteknik.

År 1831 gjorde Michael Faraday en upptäckt som hade med elektricitet att göra som fick namnet induktion. Induktion innebär att elektrisk ström alstras i en elektrisk ledare, om ett magnetfält som varierar finns i anslutning till detta. Att det är just det här som händer tyder fenomenets benämning på, inducere på latin betyder nämligen att föra in. Induktion har fått stor användning, exempelvis till mikrofoner och elektriska generatorer.

Elektroteknik i framtidsperspektiv

Elektroteknik i framtidsperspektiv

Elektroteknik är en av de vetenskaper som kommer att spela stor roll i framtiden. Vi bemödar oss om energisnåla apparater och energieffektiva metoder för att minska våra avtryck på den hårt beprövade moder jord.

Att leva utan den höga standard vi är vana vid eller att minimera beståndet av elektriska maskiner, känns för de flesta av oss som en omöjlighet.

Att då optimera våra mest uppskattade hjälpredor, för att de ska dra så lite ström och kräva så lite vatten som möjligt är en trend som fått stort genomslag. Nu köper vi kylskåp och tvättmaskiner med högsta energisparfunktion och hoppas på så sätt bidra till en bättre värld.

Elektroteknik och induktion används till elektriska generatorer.